top of page
Vyhledat

Uvedomením si ...

Uvedomením si a prijatím vlastných kvalít Človeka, začnú k tebe prúdiť kvality,

ktoré ťa robia šťastným ...

... uvoľníš tým prúd zrealizovania na všetkých úrovniach tvojho bytia Človeka.Comments


bottom of page