top of page
Vyhledat

Každý z nás Človekov...

Každý z nás Človekov má individuálnu cestu a úroveň vnútorného rozvoja so spoločným konečným cieľom, súladu a súdržnosti prospieva vzájomný rešpekt v zachovaní Slobody ,

v Láske, Úcte, Porozumení ...Comments


bottom of page