top of page
Vyhledat

Každý Človek má ...

Každý Človek má svoj stupeň jazyka vibračnej frekvencie, častokrát odmietame niečo iba preto, lebo tomu nerozumieme. Po preladení do nášho stupňa jazyka vibračnej frekvencie sme schopný prijať, porozumieť, pochopiť danú skutočnosť, informáciu ...

Spoločná cesta Človekov je všeobíjmajúca Láska


Comments


bottom of page