Vyhledat

Je dôležité...

Je dôležité odlíšiť Obraz a Odraz, to je kľúč, ktorý otvára dvere

k poznaniu osobného rastu Človeka ...