top of page
Vyhledat

Emócie...

Emócie, ktoré sú hlboko v bytí človeka, je na každom či ich nechá odísť alebo ich bude naďalej potláčať, živiť a tým zostávať na tom istom mieste kde je.

Osloboď sa a nájdi v sebe Silu, aj keď to stojí úsilie, vykroč v pred a zdolaj to,

TY TO DOKÁŽEŠ! A nový smer sa ukáže pred tebou ...
Comments


bottom of page