top of page
Vyhledat

Človek má veľa...

Človek má veľa možností výberu bez ohraničenia, precíť krásny súlad

svojho výberu a jeho načasovania vlastným ZNANÍM ...



Comments


bottom of page