top of page
Vyhledat

Úprimná RAdosť...

Úprimná RAdosť zo srdca je hybnou silou Svetla, premieňa, znásobuje a pozdvihuje

Svetlo v nás a vôkol nás, otvára dvere ku Svetlu a ukazuje smer ...留言


bottom of page